fbpx

בלוג

1. לפני כל פעולה בשיווק, צריכה להיות עבודת חקר מקדימה ולמידה של הסביבה העסקית.

2. כל פעולת פרסום העסק חייבת להיות ברוח האסטרטגיה השיווקית הכוללת של העסק.

3. מה שאתה לא עושה בצורה שיטתית ומדידה – לא מביא תועלת לעסק.

4. הצבת יעדים ברורים ומדידים הינה חובה.

5. הנתונים מסבירים את המציאות ולא שום "תחושת בטן".

6. בכל זמן ובכל תחום עסקי חבויה הזדמנות עסקית גדולה.

7. קופי ועיצוב הם חובה ואין להתפשר על איכות של אף אחד מהם.

8. עסק שלא יוצר מסה של לקוחות מרוצים – אין לו זכות קיום.

9. עסק שלא יודע לייצר בידול עסקי , לא יצליח לייצר אחוז לקוחות חוזרים גבוה.

10. ניהול משאבים נכון >>> מביא לצמיחה. לעומת ניהול משאבים לא נכון >> עסק בסכנה.

תגובות: